Om

Jean Fischer

Jean Fischer døde 10. august 2016 efter kort tids sygdom.

Familien har på opfordring besluttet at opretholde Jean Fischers hjemmeside indtil videre.

Nedenstående præsentation er Jeans egen:

 

Jeg er kultursociolog og har gennem tre årtier bidraget ivrigt til samfunds- og kulturdebatten.

 

Overordnet kritiserer jeg den ekstreme individualisme, egoisme og selvoptagethed samt forfaldet i fællesskab og solidaritet. Jeg mener, de intellektuelle og kunstnerne har svigtet deres opgave og i stedet optrådt som en vildledende og destruktiv elite. Der er et påtrængende behov for større folkelighed og en kvalificeret konservatisme, som er kritisk over for liberalisme, individualisme og marked. Derfor er jeg glad for den amerikanske kommunitarisme eller fællesskabsfilosofi, der fra 1980 begyndte at gøre sig gældende med kritik af nyliberalismens ensidige betoning af individ og rettigheder. Kommunitaristerne ønsker mere fællesskab og pligt. Uden fællesskab og solidaritet kan vi ikke løse nutidens store problemer, og vi vil ende i konkurrencestat og samfundsopløsning.

 

Broen på billedet antyder, at jeg prøver at bygge bro mellem højre og venstre, mellem folk og elite.

 

Jeg har skrevet kronikker og kommentarer til Information, Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad og Jyllandsposten. En årrække var jeg fast kommentator på Information. Desuden har jeg leveret bidrag til tidsskrifter og bøger.

 

Endelig har jeg som Sorø-borger interesseret mig særligt for Sorøs kunst og kultur.

 

PS. Kommentarer er velkomne.