08.02.2015
Kategori: Kunst og kultur, Sorø

Symfonier fra Sorø

Om Sorøs 2 komponister: Heise og Højsgaard


Sorø har kun haft 2 betydelige komponister, nemlig 1800-talskomponisten Peter Heise og den nutidige komponist Erik Højsgaard. Vi kender adskillige digtere og malere fra Sorø. Men vi hører sjældent om Heise og Højsgaard. Alle kender Jylland mellem tvende have. Men hvor mange ved, at den er komponeret af Peter Heise i Sorø? Heise skrev sin eneste symfoni i Sorø. Erik Højsgaard skrev begge sine symfonier i Sorø. Det er på tide at gøre opmærksom på Sorøs to komponister.

 

Peter Heise 1830-79.

 

Først fasen fra 1844-57: Før Sorø.

I denne tidligere fase lykkedes det Heise at gøre sig gældende som et lovende navn. Han var elev af A P Berggren. Den store filosof Sibbern hørte til hans venner lige som digterpræsten Christian Richardt, der leverede adskillige tekster til Heises værker. Først og fremmest gjorde Heise sig bemærket med musik til flere af Hostrups teaterstykker og vaudeviller. Endvidere skrev Heise musik til digte af Carl Ploug, Christian Winther og Carsten Hauch.

 

Anden Fase 1857-65: Sorø.

Heise flyttede 1857 til Sorø som musiklærer på Akademiet og organist i Klosterkirken. 1859 blev han gift med Vilhelmine (Ville) Hage, datter af storkøbmanden Alfred Hage, som forærede parret en ny smuk villa, Villereden, der nu er sommerbolig for undervisningsministeren.

Heise gik op i sin lærergerning og var en god og afholdt lærer. Men han fik også komponeret adskillige værker. 3 koralforspil for orgel 1857, sange til tekster af Ingemann, Bjørnson og Hostrup. Blandt de større værker var symfonien 1865. Mest kendt blev den folkelige sang Jylland mellem tvende have 1859 til tekst af H C Andersen. Det er en sang, der har været kendt frem til nutiden og stadig synges. Den er sikkert det mest populære musikværk, der er skabt i Sorø.

 

Tredje fase 1865-79: Efter Sorø.

Det var i tredje fase, Heise skabte sine bedste værker. Operaen Drot og marsk 1878, med libretto af Christian Richardt på grundlag af Hauchs skuespil. Den regnes for den bedste danske opera i 1800-tallet og er med i Brian Mikkelsens kulturkanon.

 

Heises styrke er netop sangene, ikke mindst en række koncertsange. De er ikke egnet til fællessang. De bedste af disse sange er sublime og udgør et højdepunkt i dansk musik. De bedste sangcykler af Heise er: Erotiske digte af Emil Aarestrup 1878 (særligt to sange: Der er en trolddom på din læbe. Igennem bøgeskoven), Farlige drømme af Holger Drachmann 1878 (særligt I skoven er der så stille) og Dyvekes sange af Holger Drachmann 1879 (særligt Vildt, vildt, vildt suser blæsten). Heises musik kulminerede i hans to sidste leveår.

 

Erik Højsgaard 1954-.

Erik Højsgaard boede i Sorø 1992-2011, altså i 20 år, mens Heise kun boede her i 8 år.

 

Første fase 1974-92: Før Sorø.

Højsgaard er født i Århus og gik på Det jyske Musikkonservatorium, hvor han var elev af Per Nørgaard. Senere blev han professor på Det kongelige Musikkonservatorium i København. Allerede som 20-årig fik han et gennembrud med Solprismer for strygekvartet 1974. Da var han endnu konservatorie-elev. Senere fulgte andre mindre værker for små ensembler: The Sunflower for strygekvartet 1978 og Cést la mer melée au soleil (Det er havet blandet med sol) for guitar 1991. Højsgaard komponerede også store værker i denne tidlige periode: cellokoncert 1975 og klaverkoncert 1985. Cellokoncerten er et meget klangskønt værk. Men ellers er Højsgaards bedste værker en række mindre værker for små ensembler. Han havde komponeret sin opera Don Juan vender hjem fra krigen, inden han flyttede til Sorø. Operaen blev uropført i Danmark 1992. Den handler om Don Juan, der vender hjem fra 1. verdenskrig og søger efter sin kone i den kaotiske og depressive efterkrigsverden. Operaen fik en lang positiv omtale i Dansk Musiktidsskrift.

 

Anden fase 1992-2012: Sorø.

Højsgaard flyttede til Sorø lige efter den danske uropførelsen af operaen. Operaen fik i revideret form sin Wien-opførelse i Sorø-perioden 2006. Han komponerede et af sine små mesterværker her: Epreuve for accordeon 1995. Men han komponerede også en symfoni- lige som Heise. Ja han komponerede faktisk to symfonier i Sorø: 1. symfoni år 2000 og 2. symfoni år 2003. Og så komponerede han Tre små stykker for orgel 2000, til Jelling kirke.  

 

Erik Højsgaard er blevet anerkendt og udmærket på flere måder. Dels har han modtaget 6 priser i løbet af årene 1979-95. Jeg vil nævne den fornemme Carl og Anne Marie Carl-Nielsen pris 1993. Dels er han blevet spillet meget både herhjemme og i udlandet. Han blev spillet på festivals, bl. a. ISCM, Nordiske Verdensmusikdage, NUMUS, Ung Nordisk Musik, Sorø Internationale Musikfestival, Århus Festuge og Suså Festivalen for ny musik.  

 

Indspilninger af Højsgaards værker.

Flere af Højsgaards værker er indspillet på LP og CD. Guitarværket C’est la mer melée au soleil findes i hele 4 indspilninger! Cellokoncerten findes på LP med selveste Erling Bløndal Bengtsson, Danmarks verdenberømte cellist. Adskillige andre værker findes på CD og LP. En meget fornem udgivelse er Højsgaards 3 små orgelstykker indspillet sammen med orgelværker af 2 andre komponister. Denne udgivelse er særdeles eksklusiv med CD og en smuk bog med noder + supplerende oplysninger. Denne luksusudgivelse støttedes af År 2000 Fonden, oprettet 1999 af folketinget. Orgelværkerne er skrevet til Jelling kirke og handler om historien: Jelling, Gorm den gamle, Harald Blåtand, dronning Dagmar og Bjørn Nørgaards gobeliner til dronningen. Udgivelsen er en del af fejringen af Danmarks dåbsattest (Jellingstenen), kristendommens danske 1000-årsdag

 

Sammenligning mellem Heise og Højsgaard.

Heise er en kendt komponist, hvis bedste værker er perler i dansk musik. Heise er kendt i Sorø. Heises sjældent opførte symfoni blev spillet i Klosterkirken 26. juni 2013. Vores berømte organist Knud Vad har spillet Heises 3 orgelpræludier i Klosterkirken. Men Højsgaards 3 orgelstykker har aldrig været opført i Sorø. Det samme gælder hans to symfonier. Mens Heise var akademilærer og organist i Sorø, arbejdede Højsgaard i København som professor på Musikkonservatoriet- også mens han boede i Sorø. Det forklarer delvist, at han er ret ukendt i Sorø.

 

Bornholms Musikfestival 2014 sluttede med en ”Komponistaften med Erik Højsgaard”. Storstrøms kammerensemble spillede værker af Erik Højsgaard. Bornholms Musikfestival har tradition for en afsluttende komponistaften med en nulevende dansk komponist. 2014 var turen kommet til Sorø-komponisten Erik Højsgaard.