Kategori: Sorø, Kunst og kultur

Historien om Carina og hendes søster

Mange af os har nydt synet af Carina, der tørrer sig efter badet.


Jul i Sorø 2010

 

Mange af os har nydt synet af Carina, der tørrer sig efter badet. Skulpturen Carina har vi nogle år kunnet glæde os over, når vi gik tur langs Sorø sø og kom til søbredden neden for Vænget. Jeg har dog følt skår i glæden, fordi Anker Hoffmanns smukke skulptur ikke er velset blandt kunstens præsteskab. Først og fremmest tolkes Carinas buttede kvindelighed som en undsigelse af den moderne frigjorte kvinde. Jeg har endog hørt  Carina omtalt som fascistoid! Den kendte kunsthistoriker Hans Edvard Nørregaard-Nielsen er mindre anti-folkelig og ser med blidere øjne på Hoffmanns skulpturer, der pynter mange danske byer, og som Ny Carlsberg Fondet i flere tilfælde har betalt.

Glæden varede kort, nogle få år mellem 2001 og 2007. Efter flere forsøg lykkedes det hærværksmænd at ødelægge Carina fuldstændigt.

Hvem var Carina? Og hvor er hun kommet fra?

 

Hvorfor Sorø Akademihave

På Frederiksberg i Rågehuset på Enghavevej boede stolefabrikant Einer Christensen og frue, Sorø Stolefabrik. Ved ægteparrets sølvbryllup fik de af gode venner en skulptur udført af billedhuggeren Anker Hoffmann ”Carina”.

”Carina” blev opstillet i haven på Enghavevej ved en guldfiskedam

hos stolefabrikanten, hvor hun stod til han døde. Hvorefter arvingerne i januar 1962 skænkede skulpturen til Sorø Akademis Skole og efterfølgende modtog en takkeskrivelse fra rektor Arne Østergaard, hvori rektor blandt andet skrev, ”at der ville blive passet godt på skulpturen, og den ville blive anbragt, så den ikke led overlast fra tilfældige besøgende i Akademihaven”.

Derfor blev den opstillet på plænen ved de nye gule alumnater på Store Plads.

 

En sørgelig historie

I 2001 besluttede Sorø Akademis Stiftelse imidlertid at bringe kvindeskulpturen til offentlighedens kendskab, efter at den i mange år havde stået i skjul, men til gengæld godt beskyttet, og anbragte den på søbredden

Det blev dog en kort fornøjelse. Der gik ikke lang tid, før der blevet begået hærværk imod skulpturen, først gang i 2004. Den blev repareret et par gange, men blev senest i 2007 så ødelagt, at den nu er skrottet.

Vi er flere i Sorø, der savner ”Carina”, og kunne ønske hende genfremstillet nu helst i et mere hårdført materiale, måske i jern eller i en metallegering.

Var det ikke rimeligt, at stiftelsen, når den ikke har passet bedre på ”den unge kvinde”, bekostede en ny?

 

Her begyndte historien

Da Kristian II i 1523 blev afsat, udvalgtes Mogens Munk til at overbringe kongen adelens opsigelsesbrev. Mogens Munk boede på Ausumgaard, en herregård mellem Struer og Holstebro. Blandt hans mange børn var døtrene Ide og Carina.

I 1929 skabte billedhuggeren Anker Hoffmann skulpturen ”Ide” til Ausumgaard, hvor den stadig står. Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj, de nuværende ejere, fortalte mig, at der på Ausumgaard hang et interessant maleri, C.C. Andersens billede af Mogens Munk og Kristian II. Oprindelig havde Hoffmann tænkt også at lave Ides søster Carina til Ausumgård. Det blev dog ikke til noget. Men 1940/41 udførte han ”Carina”, som i løbet af de næste 12 år kom i yderligere fire eksemplarer. ”Ide” og ”Carina” ligner hinanden. Begge tørrer sig efter badet: ”Carina” højre fod og ”Ide” højre skulder.

 

Københavnske placeringer

Den første ”Carina” opstilledes 1940-41 i boligbebyggelsen Ved Andebakken på Frederiksberg. Den anden var ifølge opslagsværket Weilbach lavet til Valby Idrætspark, hvor den stod 1942-46, hvorefter den ”forsvandt”. Imidlertid oplyste Ny Carlsberg Fondet, at det ikke var Valby Idrætspark, men boldklubben Frem, der havde fået ”Carina”. Jeg formoder, at skulpturen i 1946 flyttedes de få hundrede meter til boldklubben Frem, hvor den hørte til, og hvor den har stået siden.

Da jeg 2002 var i Valby Idrætspark for at opklare mysteriet, vidste jeg intet om boldklubben ”Frems” ejerskab. Det gjorde de heller ikke i Valby Idrætspark. De vidste bare, at skulpturen var blevet væk. Utroligt at de kunne være uvidende om, at ”Carina” befandt sig blot 200 m derfra. Jeg besøgte i 2009 boldklubben ”Frem” og konstaterede, at hun stod i et hjørne mellem borde, bænke og et par grills, hvor hun lå og skuede ud over ”Frems” boldbaner.

 

Den soranske ”Carina”

Valby-”Carinas” placering hos Frem var mig ubekendt indtil 2009. Jeg troede derfor i mange år, at den ”Carina”, der var ”forsvundet” fra Valby Idrætspark, var stjålet og derefter kommet i en soransk stolefabrikants besiddelse. Jeg troede også, at der kun fandtes de tre ”Carinaer”, som Weilbach nævner. Men der er mindst fem. Og Valbys ”Carina” er ikke forsvundet, men blot flyttet. Det var en lettelse således at blive befriet for min mistanke. Stolefabrikant Einer Christensen ejede på lovlig vis ”Carina”, som 1962 blev overladt til Sorø Akademi.

De to sidste ”Carina’er” står henholdsvis i Randers og på Frydenlund. I Randers placeredes en ”Carina” i Doktorparken 1952. Den sidste står på herregården Frydenlund ved Vedbæk. Frydenlund købtes 1960 af Haldor Topsøe, og Topsøs datter, teaterleder Birgitte Øigaard, har oplyst mig om, at ”Carina” stod i Frydenlunds have allerede 1960.

De 4 andre Carinaer kan stadig ses ubeskadiget. Men det opvejer ikke tabet af vores Carina. Det er tankevækkende- og lidt pinligt, at foldboldklubben Frem har passet bedre på Carina end den gamle kulturby Sorø.