Kategori: Kunst og kultur, Sorø

Kunstnere på Sorøegnen i perioden 1960-1975

Sorø med de mange kulturrigdomme og egnen omkring byen med den smukke natur har i over hundrede år tiltrukket skrivende og billedskabende kunstnere, det være sig malere, billedhuggere og keramikere.


I bogen "Sorø 1960-1975", 2007

 

Sorø med de mange kulturrigdomme og egnen omkring byen med den smukke natur har i over hundrede år tiltrukket skrivende og billedskabende kunstnere, det være sig malere, billedhuggere og keramikere. Således var det også i denne bogs aktuelle periode. Derfor skal denne artikel give en lille forestilling om, hvilken rigdom af kunstnere man levede sammen med, hvem de var, og hvad de berigede os med.

Kunstnerne på Sorøegnen i perioden 1960 - 1975 kan deles i flere grupper, dels de gamle, der stadig levede og arbejdede i Sorø, dels en mellemgeneration af kunstnere, der i vid udstrækning stadig er store navne. Endelig nogle unge, der i periodens løb flyttede til Sorø og flyttede væk igen, men hvoraf flere stadig er førende i soransk kunstliv.

 

De gamle omfatter tre kunstnere, hvoraf den ældste i 1960 var 76 og den yngste 53 år.

 

Maleren Aage Øbro (1884 - 1978) var den ældste. Han blev som maler tilskyndet og påvirket af L.A. Ring og blev elev af A.C. Tersløse (født i Tersløse). I 1912 flyttede han til Sorø og blev ansat på Teknisk Skole med bopæl på Johnstrupvej 7. Øbro var en gammeldags maler, der stadig er meget populær på egnen. De fleste har set hans store strandmaleri (1928) på Sorø Rådhus og måske også det smukke skovbillede på Ankerhus. Han udstillede lokalt både i Slagelse og Sorø (Banken for Sorø og Omegn 1971). Men han udstillede også i København, således masser af gange på Charlottenborg. 1969 udstillede han i Foreningen for national Kunst, en forening hvis medlemmer malede i bevidst opposition til moderne kunst og de nyeste internationale strømninger.

 

Maleren Poul-Henrik Jensen (1905 - 1990) er meget mindre kendt. Han boede i Stenlille 1965 - 1975 og flyttede derefter til Sorø (Østergade). Han kom på Kunstakademiet 1926. Hans kammerater var folk, som senere blev kendte Odsherred- og Cornermalere som Povl Christensen, Hans Scherfig, Erik Raadal, Alfred Simonsen og Karl Bovin. Man siger, han hørte til i udkanten af Cornergruppen, men uden at være medlem. Han udstillede sammen med Knud Raaschou-Nielsen 1947, sammen med Hanne Varming 1972 og sammen med Svend Halberg 1973-74. Han skabte i Maribo Stiftsbibliotek et stort vægmaleri af Kaj Munks liv og skuespilfigurer (1967 - 70).

 

Maleren Eyvind Olesen (1907 - 1996) begyndte på Sorø Akademis skole i første mellem 1920. 1926 forlod han Akademiet, som ikke troede, han kunne klare  studentereksamen. To år senere blev han student fra Vilh. Andersens kursus i København med ug i latinsk version. Han blev cand. phil. og studerede teologi i adskillige år, mens han samtidig arbejdede som kunstmaler og udstillede mange gange på Kunstnernes Efterårsudstilling. Senere vendte han tilbage til barndomshjemmet i Sorø, Hauchsvej 11, hvor han ud over at bruge sine kunstnerevner skrev digte og på følsom vis oversatte tyske salmer. I 1939 udgav han digtsamlingen ”Aaret”. Hans malerier er meget farveglade, og i hans senere år malede han talrige motiver fra Sorø og egnen omkring Sorø. Lokalt udstillede han i Banken for Sorø og Omegn i 1972. Olesen var selvlært, inspireret af van Gogh og modtog en van Gogh pris 1941.

 

Mellemgenerationen omfatter fire kunstnere, hvoraf den ældste i 1960 var 48 og den yngste 33 år.

 

Billedhuggeren og keramikeren Per Linnemann-Schmidt (1912 - 1999) var søn af billedhuggeren Willie Wulff, som skabte Sct. Michael og dragen, springvandsskulpturen på Nytorv foran Sct Mikkels Kirke i Slagelse. Linnemann-Schmidt gik på Kunstakademiets billedhuggerskole 1932 - 1935 hos Utzon-Frank. 1949 - 1969 indehaver af Palshus Stentøj, Sengeløse. Boede og drev gården Fuglager ved Alsted efter stedfaderens død 1958. Samtidig videreførte han Palshus Stentøj. 1987-99 nød han sit otium i Sorø på Fru Ingesvej 4. Vi kender ham først og fremmest for de to portrætbuster på Sorø Akademi af rektor Raaschou-Nielsen og rektor Arne Østergaard. Et hovedværk er portrætbusten af den store filosof, professor Vilhelm Grønbech i Københavns Universitets gård.

 

Maleren Knud Raaschou-Nielsen (1915 - 1980) var søn af Sorø Akademis rektor Henrik Raaschou-Nielsen. Gik på Kunstakademiet 1934 – 1938 og var elev af Kræsten Iversen. Han kom tilbage til Sorø 1949 og flyttede 1963 til Sørens Minde (skovfogedhus) ved Broby Vesterskov. Var lærer på Sorø Akademi 1949 - 1975, hvor han afløste Sigfried Neuhaus. Raaschou-Nielsen udstillede sammen med Poul- Henrik Jensen 1947 og med Aage Øbro 1966, og var ud over seperatudstillinger repræsenteret på ”Kunstnernes Efterårsudstilling”, Charlottenborg og ”Kammeraterne”. I sine yngre år malede han impressionistisk, men efter rejser i Frankrig ændredes han stil over i det ekspressionistiske. Raaschou-Nielsen levede sig ind i sin motivverden med krop og sjæl. Således rejste han med cirkus for at kunne male sine cirkusbilleder bedst muligt. Han udstillede på ”Galleri Soer” tre gange. Både Vestsjællands Kunstmuseum og Sorø Akademi har adskillige af hans malerier. Maleriet ”Filmens Blå Fugl” (1952) skal ses i biografen- i Victoria Bio.

 

Maleren Preben Hornung (1919 - 1989) boede i Alsted Præstegård 1969 – 1985. Han var 1969 et af de prominente navne i dansk maleri, uddannet på Kunstakademiets maler-, grafik- og freskoskole 1941 - 1950. Han var mere ”modernistisk” end de fleste af de her nævnte. Talrige gange udstillede han på ”Galleri Soer”. Hornung malede i Alstedtiden en række portrætter, bl.a. af dronning Margrethe. Det var det tætteste, han kom på en mere folkelig kunst. Hornungs 16 år i Alsted var en central del af hans kunstnerliv.

 

Billedhuggeren og keramikeren Jens Chr. Ebbestad (1927 - 1995) er født i Norge, hvor han 1951 -1958 fik sin uddannelse. I 1961 flyttede han til Døjringe Mølle, hvor han havde keramikværksted. Han afløste Raaschou-Nielsen som tegnelærer på Sorø Akademi 1975 - 1991. På vej op ad trappen til advokatkontorerne i Storgade 12 mødes man af hans keramikrelief ”Jesus og apostlene”, og i den lukkede gård bag Storgade 14 skaber Ebbestads springvandsskulptur ”mor og søn” en mere intim stemning.

 

Gruppen af de yngste omfatter ni kunstnere. De ældste var i 1960 28 og den yngste 16 år.

 

Billedhuggeren Nikolaus Wehding (1932 - ) gik på Kunstakademiet 1952 - 1961 og var elev af  Johs. Bjerg og Gottfred Eickhoff. Han slog sig 1960 ned i Hylstrup for at skabe et syv meter langt relief til Privatbanken i København. Statens Kunstfond, der netop var oprettet, uddelte 1965 de første arbejdslegater. Blandt de 15 begunstigede kunstnere var vordende superstjerner som Klaus Rifbjerg og Per Kirkeby. Der var også to billedhuggere, Nikolaus Wehding og Jørgen Haugen Sørensen. 1969 vendte Wehding tilbage til sin hjemegn ved Åbenrå. Han arbejdede en periode i Raaschou-Nielsens værksted og skabte senere dennes gravsten 1980 (Sorø gamle Kirkegård). Sorø Kunstmuseum købte 1970 en hesteskulptur. Raaschou-Nielsen malede et billede af Wehding under arbejdet på hesteskulpturen.

 

Keramikerne Hans Börjeson (1932 - ) og Birgitte Börjeson (1939 - ) slog sig ned i Fulby gamle Skole 1963, hvor de har boet og haft værksted siden. Han er svensker og uddannet som kunsthåndværker i Göteborg. Hun er dansker og kunsthåndværker-uddannet i København. Hans og Birgitte Börjeson blev gift 1963. I 2005 udmærkedes de med en stor udstilling på Kunstindustrimuseet i København. På Kolonien Filadelfia i Dianalund står to bænke og tre søjler fra deres værksted, ligeledes smykkes Knud Lavard Centret i Ringsted af tre søjler, mens en vandkunst liver op i Ringparken i Slagelse. Helt lokalt har Börjesons udsmykket Slaglille-Bjernede Skole med søjler og keramikbrosten.

 

Billedhuggeren og keramikeren Betty Engholm (1933 - ) er uddannet som billedhugger på Kunstakademiet i 1956 - 1961 med Gottfred Eickhoff som læremester. I 1960 blev hun gift med landskabsarkitekt Torben Michelsen. Samme år købte de stedet i Krøjerup Overdrev, hvor Betty Engholm 1963 fik eget værksted. Mens Torben Michelsen var Akademigartner 1960 - 1974, boede de i embedsbolig. Herefter flyttede de ud til Krøjerup Overdrev. Betty Engholm har især gjort sig gældende med keramiske skulpturer. I 1960’erne skabte hun alternative gravstedsskulpturer, som bl.a. kan ses på Sorø ny Kirkegård. Hun har udsmykket ældrecentret Solgården i Ringsted. På pladser og torve ses hendes karakteristiske anatomisk sidderigtige bænke og skamler. I Slagelse står på Nytorv ”Tre stole og en skammel” (2001). Keramikbænken i Holberg-Arkaden blev desværre ødelagt ved hærværk. Ud mod parkeringsområdet ved Rolighed 3 i Sorø har Betty Engholm i 1997 livet op på en husgavl med en keramisk udsmykning ”Platanus i morgenlys”

 

Billedhuggerne Hanne Varming (1939 - ) og Erik Varming (1942 - ) boede i Sorø 1974 - 1978. Hanne Varming blev uddannet som billedhugger på Kunstakademiet 1958 - 1965 hos Gottfred Eickhoff og Bøggild. Hendes kendteste skulpturer er ”Oldeforældre” (titlen er Hyldemor, 1993) på Kultorvet København og ”Piger fra Paris” i Lufthavnen i Kastrup (1998). I Sorø har vi en af hendes to skulpturer i Storgade, ”Amalie på stol” og ”Mor med barn”. Hanne Varming er efterhånden blevet Danmarks mest elskede billedhugger. Erik Varming blev uddannet som billedhugger på Kunstakademiet 1960 - 1966 hos Bøggild. Han har udstillet på ”Galleri Soer” 1972, -74 og -75. Til hans kendteste skulpturer hører Esbern Snare (1997) i Kalundborg. I Slagelse findes flere skulpturer af Erik Varming: En granitskulptur på Fisketorvet og en ”Skulpturgruppe” på Nytorv 1988. 

 

Maleren Ole Bach Sørensen (1940 - ) er uddannet på Kunstakademiet 1962 - 1969 hos Dan Sterup-Hansen og Palle Nielsen. Han boede i Alsted 1965 - 1977 og var nabo til Hornung. Boede på Plessensvej 2 1977 - 1985. Han udstillede i ”Galleri Soer” to gange. Jens Peter Helge Hansen gik på Kunstakademiet næsten samtidigt og hos de samme lærere. De to kunstnere udstillede i Holløse Mølle omkring 1970. Desuden deltog de i udstillingen Figurative Fabulanter i Nikolaj Kirke København 1982.

 

Maleren og grafikeren Jens Peter Helge Hansen (1943 - ) er født i Sorø og student fra Sorø Akademi 1963. Han blev uddannet på Kunstakademiet 1967 - 1971, bl.a. hos Dan Sterup-Hansen og Palle Nielsen, og vendte tilbage til Sorø, hvor han købte hus i Krøjerup Overdrev 1968. Egentlig ville han være zoolog, og hans optagethed af dyrenes verden kom til at præge hans maleri, som nogle kalder figurativ (i modsætning til abstrakt) ekspressionisme. J.P.H. Hansen har udstillet på ”Galleri Soer” hele fem gange og har udsmykket Borgerskolen i Sorø og Frederiksberg Skole (Rød og Blå sal). På Kaarsbergcentret hænger et af hans store malerier.

 

Helmer Breindahl (1944 - ) er tegner, maler og grafiker og flyttede til Dianalund 1969, hvor han stadig bor. Breindahl er læreruddannet og deltog i kursus på Århus Kunstakademi 1965-66 i grafik og croquis. Udstillede på Charlottenborg 1971, Kunstnernes Påskeudstilling i Århus 1974, -75 og -76 og på Amtsgården i Sorø 1998. Udstillede på Galleri Emmaus ved Ringsted 2007.

 

Seks kammerater fra Kunstakademiet.

Der var seks kammerater fra Kunstakademiet, som det meste af perioden 1960 - 1975 boede i nærheden af hinanden i Sorø og omegn. Det var billedhuggerne Nikolaus Wehding, Wehdings kone Jytte Johannesen, Svend Halberg og Betty Engholm. Desuden malerne Loui Michael og Lisbet Olrik, der var gift og boede i Næsby Vrå ved Glumsø 1963 – 1976. Loui Michael var som Wehding blandt de 15 første legatmodtagere fra Statens Kunstfond 1965. Svend Halberg boede i Lillevang, Døjringe i perioden og flyttede 1978 til Søgade 10B i Sorø, hvor han boede et par år. I dag er Betty Engholm den eneste af de seks, der stadig bor i området.

 

Disse seks kammerater havde kunstnervenner syd for Susåen på Glumsøegnen, hvor der boede kendte kunstnere: forfattere og digtere som Elsa Gress, Ole Sarvig og Jørgen Sonne og malere og billedhuggere som Svend Wiig Hansen og Alfred I. Jensen, der var Galleri Soers første udstiller. Mange af kunstnerne mødtes i filmklubben, der eksisterede 1966-85 og viste film i Glumsø Bio.

 

Sorø-gallerier.

Bankmanden Poul Høst havde 1970 - 1972 galleri i Banken for Sorø og Omegn (Nordea). Her udstillede han næsten alle Sorøegnens gode kunstnere. Både de mindre kendte som Halberg og Wehding og de mere kendte som Loui Michael, Betty Engholm, Preben Hornung, Eyvind Olesen, Jens Chr. Ebbestad, Aage Øbro o. a.

 

”Galleri Soer” var skabt af tandlægen Jørgen Trap Jensen i tandlægeklinikken Sønderskovvej 1A, Frederiksberg. Galleriet eksisterede 1972 - 1986. På ”Galleri Soer” udstillede Preben Hornung, Hanne Varming, Jens Peter Helge Hansen, Ole Bach Sørensen, Alfred I Jensen, Loui Michael o. a.

 

En opdigtet soransk læserbrevsskribent.

Preben Hornung blev 1982 aktør i en mangeårig læserbrevsdebat i en lokalavis (ifølge kunsttidsskriftet Hrymfaxe 1991 nr. 1). Ruth Rasmussen indledte med et hårdt angreb på moderne kunst. Hornung svarede igen. Læserbrevsdebatten mellem de to rasede helt frem til 1985, hvor Hornung flyttede. Ruth Rasmussens tilhængere betragtede det som en halv sejr at have drevet modernisten på flugt. Men den ”reaktionære” Ruth Rasmussen var en fiktion. I virkeligheden var det Hornung selv, der på denne måde kunne stå som både angriber og forsvarer, hvilket gav ham en enestående lejlighed til at angribe provinsialismen i dansk kunstliv.